Potovanje in oprema

Ko tečaj nemščine postane naravna oblika pridobivanja znanja

Znanje in veščine komunikacije so danes izrednega pomena. Naš način življenje in delovanja je ne nek način docela povezan s celim svetom. Znanje jezikov je danes prednost. Na ta način si lahko posameznik izboljša zaposlitvene možnosti, razširi področje delovanja v tujino ali pa odpre popolnoma nov pogled v svet. Naredite nekaj zase, prijavite se na večkrat pohvaljen tečaj tujega jezika in se naučite nekaj novega. Saj veste, najboljša investicija je vedno v lastno znanje in ne samo to, z novim znanjem sebe na nek način tudi nagradimo, saj nam le to omogoča napredek v našem življenju. Izberete lahko tečaj nemščine, ki poteka intenzivnih 40 ur po 4 ali 8 šolskih ur dnevno. Za omenjeni tečaj si je dobro veti 14 dni ali maksimalno tri tedne, saj se na takšen način kompletno znanje najbolje akumulira. Na ta način lahko izboljšate vašo govorico in tudi pisano besedo.

Ko se odločate za tečaj nemščine vas jezikovna šola najprej testira. Na ta način se ugotovi stopnja vašega predznanja in pripravi program, ki je namenjen samo vam in vašemu pridobivanju novega znanja. V kolikor tečaj nemščine primerjamo s klasičnim načinom učenja na stopnji B2 kjer se predvideva 800 šolskih ur, vam metoda karniova ponuja kar 1074 opravljenih ur. Tako kot pri angleškem jeziku vam tudi tečaj nemščine omogoča izbiro učenja jezika na superlearning način, kar pomeni, da se vaše možgane najprej umiri in jih spravi v alfa stanje. To vam omogoča hitrejše in lažje pomnjenje znanja, ki ga kasneje dopolnite z individualnimi urami s profesorjem. Na ta način lahko znanje pridobivate kar štirikrat hitreje kot pri klasičnih načinih učenja. Lahko rečemo, da je tečaj nemščine po metodi superlearnig podoben oziroma enak učenju materinega jezika, saj vemo, da se otroci učijo jezika na način poslušanja. Tako lahko rečemo, da tečaj nemščine predstavlja najbolj naravno obliko učenja.